Informacje praktyczne

WSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO

Od której godziny można wejść na teren MCK?

09.03.2019 od godz.: 18:00
10.03.2019 od godz.: 15:00

Gdzie znajduje się wejścia do MCK?

Plac Sławika i Antalla 1, wejście główne na imprezę od ulicy Olimpijskiej.

Czy na teren imprezy wstęp mają osoby niepełnoletnie?

Osoby niepełnoletnie w wieku do 15 lat mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora!

Osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 17 roku mogą uczestniczyć w imprezie samodzielnie pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz przekazania do wglądu przedstawicielom Organizatora, Służbie Porządkowej lub Służbie Informacyjnej pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna w oryginale.

Wzór deklaracji o odpowiedzialności opiekuna.

Czy będzie bezpłatny depozyt?

Depozyt nie będzie dostępny.

Czy na terenie imprezy będzie punkt rzeczy znalezionych?

Znalezione rzeczy trafią do Biura Organizatora, kontakt: fryderykfestiwal@live.com.pl

Czy mogę wnieść profesjonalne urządzenie rejestrujące obraz i/lub dźwięk?

Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio i wielkoformatowych itd.! Zabrania się również wnoszenia kamer video oraz profesjonalnych rejestratorów dźwięku. Tylko akredytowani dziennikarze są uprawnieni do wnoszenia na teren imprezy profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk.

Czy mogę wejść na teren imprezy z papierosem elektronicznym?

Tak, na terenie imprezy zostaną wyznaczone specjalne strefy dla osób używających papierosów elektronicznych

Czy osoby chore np. na cukrzycę mogą zabrać ze sobą lekarstwa i konieczne przybory medyczne lub wnieść własne jedzenie?

Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych leków, mogą posiadać niezbędne im lekarstwa, przybory medyczne do podania lekarstwa, jedzenie i napoje, wymagane jest jednak okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie.

Czy muszę posiadać przy sobie dowód tożsamości by wejść na teren wydarzenia?

Tak. Dowód tożsamości jest wymagany i służby porządkowe mogą poprosić o jego okazanie.

Czy mogę opuścić teren imprezy i po jakimś czasie na niego powrócić?

Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia, po opuszczeniu terenu imprezy nie ma możliwości ponownego wejścia na obiekt.

Czy przebywając na terenie imprezy jestem ubezpieczona/y?

Organizator posiada odpowiednie ubezpieczenie OC oraz NNW, które są wymagane do przeprowadzenia imprezy.

BILETY

Do kiedy trwa sprzedaż on-line?

Gala muzyki rozrywkowej: sprzedaż do godz.: 12:00 w dniu 08.03.2019
Festiwal: sprzedaż do godz.: 12:00 w dniu 09.03.2019
Gala muzyki poważnej: sprzedaż do godz. 12 w dniu 11.03.2019

Czy sprzedaż biletów będzie również prowadzona przed wejściem na teren wydarzenia?

Tak. W sobotę (09.03) i niedzielę (10.03) w godz.: 13:00 – 21:00. Wejście główne od ul. Olimpijskiej.

Czy kupując bilety grupowe otrzymam zniżkę?

Niestety nie.

Czy jeśli zakupiłam/em bilet drogą elektroniczną to muszę go wydrukować?

Nie, ale by uniknąć ewentualnych problemów z odczytem biletu zachęcamy do posiadania również wydrukowanej kopii.

Nie mogę uczestniczyć w imprezie. Czy i jak mogę zwrócić bilet?

Zakupione bilety / karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

Na bilecie widnieją dane innej osoby. Czy mimo wszystko wejdę na teren imprezy?

Tak, bilety nie są imienne.

Zakupiłam/em bilet, został wysłany pocztą, ale jeszcze nie doszedł. Co mam zrobić?

W przypadku, w którym zamówiony i opłacony bilet nie dotrze do Ciebie najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy, skontaktuj się z operatorem, sprzedaży biletów, u którego dokonałeś zakupu.

Zgubiłam/em bilet. Co mam zrobić?

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży biletów skontaktuj się z operatorem sprzedaży biletów, u którego został zakupiony bilet w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego.

PŁATNOŚCI

Jakie będą akceptowalne formy płatności na terenie imprezy?

Jedynymi akceptowalnymi formami płatności na terenie imprezy będą karty płatnicze i gotówka.

Czy na terenie wydarzenia będzie bankomat?

Na terenie imprezy nie będzie bankomatu.

Jakie karty płatnicze / kredytowe będą akceptowane?

Na terenie imprezy będą akceptowane karty: Diners Club, Discover, Maestro, Master Card, VISA.

JEDZENIE I PICIE

Czy na teren MCK mogę wnieść swoją wodę?

Tak. Maksymalnie do 0,5 l w małej, plastikowej butelce.

Gdzie na terenie MCK można kupić wodę?

Woda będzie dostępna na barach z alkoholem i w strefie gastronomicznej.

Czy mogę na teren imprezy wnieść swoje jedzenie i picie?

Zabronione jest wnoszenie własnego jedzenia oraz napojów na teren imprezy.

Czy mogę na teren wydarzenia wnieść własny alkohol?

Nie. Wnoszenie własnego alkoholu jest zabronione.

Czy na terenie imprezy będzie prowadzona sprzedaż papierosów?

Nie.

Czy na terenie MCK będą dostępne produkty wegetariańskie / wegańskie?

Tak.

NIEPEŁNOSPRAWNI

Czy osobom niepełnosprawnym (z potwierdzoną grupą inwalidzką) przysługuje zniżka na bilety?

Nie.

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej musi zakupić bilet?

Organizator zwalnia opiekuna osoby niepełnosprawnej, która ma kłopoty z poruszaniem, od obowiązku zakupu biletu. Opiekun ma prawo do bezpłatnego wstępu na teren Imprezy wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej.

Czy osoba niewidoma może wejść na teren imprezy z psem przewodnikiem?

Tak, ale tylko w przypadku okazania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Czy na terenie imprezy będą toalety dla osób niepełnosprawnych?

Tak. Na terenie wydarzenia będą wyznaczone toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Czy dla osób niepełnosprawnych będą przygotowane specjalne podesty pod sceną?

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zostanie przygotowana specjalna strefa.

Czy dla osób niepełnosprawnych będzie przewidziany parking?

Organizator nie zapewnia parkingów. Liczne parkingi zlokalizowane wokół MCK umożliwiają komfortowe korzystanie z obiektu.

DZIECI

Czy na teren wydarzenia można wejść z dzieckiem?

Tak, ale osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie imprezy tylko pod opieką osoby dorosłej, która w punkcie informacyjnym przy wejściu na teren wydarzenia podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora!

Czy dziecko musi mieć bilet?

Dzieci do lat 3 mają bezpłatny wstęp na teren imprezy.

Czy na terenie wydarzenia będzie Strefa dla Dzieci?

Niestety nie.

Spotkałam/em na terenie imprezy zagubione dziecko. Co mam zrobić?

Odprowadź dziecko do punktu informacyjnego zlokalizowanego przy wejściu głównym lub do najbliższej napotkanej osoby pełniącej rolę pracownika ochrony.

PARKING I DOJAZD

Chcę przyjechać rowerem. Czy przed wejściem na teren imprezy będzie strzeżony stojak na rowery?

Organizator nie zapewnia parkingów, w tym rowerowych.

Czy na terenie imprezy będzie parking dla samochodów?

Organizator nie zapewnia parkingu dla uczestników.

Jak najlepiej dojechać komunikacją publiczną na teren imprezy z kolejowego dworca głównego w Katowicach?

Dojazd w pobliże terenu imprezy umożliwią wszystkie autobusy zatrzymujące się przy Rondzie i/lub przy al. Roździńskiego. Najbliższy przystanek tramwajowy i autobusowy KZK GOP dla Międzynarodowego Centrum Kongresowego to Katowice Rondo, Katowice Spodek lub Katowice Uniwersytecka.

REKLAMACJE

Jak mogę złożyć reklamację?

Reklamację należy wysłać listem poleconym nie później niż 14 dni od daty zakończenia Imprezy na adres:

Agencja LIVE Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 bud. 18
01-793 Warszawa
Z dopiskiem: Fryderyk

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty doręczenia listu poleconego.