Organizatorem nagród FRYDERYK jest Związek Producentów Audio Video (ZPAV). Nagrody przyznawane są nieprzerwanie od 1995 r.

Wyboru nominowanych oraz laureatów dokonują członkowie Akademii Fonograficznej. Członkami Akademii są artyści nominowani w poprzednich latach, a także inne osoby zawodowo związane z muzyką, w tym członkowie zwyczajni ZPAV.

Listę kategorii nagród FRYDERYK określa Rada Akademii, która składa się z maksymalnie 10 członków w każdej sekcji tj.:

Muzyka rozrywkowa
Muzyka jazzowa
Muzyka poważna

ETAP I.

ZGŁOSZENIA
EDYCJI 2020


Kto ma prawo
do zgłaszania wydawnictw?

Artysta
Manager
Wydawca i/lub Dystrybutor

Do konkursu można zgłaszać tylko te nagrania, które zostały wydane w okresie 01.12.2018 – 30.11.2019.

ETAP II.

WYBÓR NOMINOWANYCH
EDYCJI 2020


Wyboru nominowanych dokonują członkowie Akademii Fonograficznej (ponad 1400 os.) w tajnym głosowaniu, które odbywa się droga elektroniczną. Każdy członek Akademii może oddać maksymalnie 3 głosy w danej kategorii.

ETAP III.

WYBÓR LAUREATÓW
EDYCJI 2020


Na tym etapie każdy członek Akademii może oddać maksymalnie 1 głos w danej kategorii. Głosowanie jest tajne i odbywa się drogą elektroniczną.

ETAP IV.

GALE WRĘCZENIA
Daty: 08.03.2020 i 14.03.2020