Na co zwrócić uwagę podczas zatrudniania cudzoziemców?

Wraz z rozwojem rynku pracy, w Polsce zatrudnia się coraz więcej obcokrajowców. Ma to związek nie tylko z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz stosunkowo przyjaznymi przepisami, ale także sytuacją geopolityczną na świecie — na przykład wojną w Ukrainie. Jednakże, mimo że przepisy są dość klarowane, wciąż trzeba wypełnić szereg formalności, aby przyjazd pracownika był w pełni legalny. Na co należy więc zwrócić uwagę podczas zatrudniania cudzoziemców?

O czym należy pamiętać przy zatrudnianiu cudzoziemców?

Najważniejszą informacją, o której należy pamiętać, jest to, że cudzoziemiec przebywający i pracujący na terenie Polski nie może mieć mniejszych praw, niż te zawarte w Kodeks pracy oraz inne ustawy regulujące prawa i obowiązki pracowników. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej, warunki zatrudnienia dotyczą między innymi:

– norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,

– wymiaru urlopu wypoczynkowego,

– minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

– bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne dokumenty przy zatrudnianiu cudzoziemców

Zwykle to firma zajmuje się przygotowaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemca. Większość z nich korzysta jednak z usług firm zewnętrznych, których pracownicy są doskonale zapoznani z aktualnie panującymi przepisami. Jedną z takich firm jest firma OK Service, która oferuje przeprowadzenie cudzoziemca przez cały proces zatrudniania.

Kiedy już początkowe formalności zostaną dopełnione, a pozwolenie na pracę wydane, można zawrzeć z cudzoziemcem umowę cywilno-prawną. To właśnie ona (a nie pozwolenie na pracę) jest dokumentem potwierdzającym, że cudzoziemiec wykonuje swoje obowiązki legalnie. Strona rządowa przypomina o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii: jeśli w oświadczeniu lub zezwoleniu jako podstawa prawna zatrudnienia została wskazana umowa o pracę, nie można zawrzeć z cudzoziemcem umowy cywilnoprawnej bez zmiany tego zezwolenia lub rejestracji nowego oświadczenia. Jeśli natomiast po wydaniu zezwolenia cudzoziemiec zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej, można to zrobić bez konieczności wnioskowania o wydanie nowego zezwolenia.

Dodaj komentarz

zobacz również

Jakie rozwiązania wykorzystuje się w projektach luksusowych willi?

W dzisiejszych czasach projektowanie luksusowych willi staje się nie tylko wyrazem bogactwa, ale także manifestem nowoczesności i funkcjonalności. Architekci oraz…

Jak przeprowadzane są remonty dachów?

Remont dachu to kluczowy element konserwacji każdego budynku, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom. Jest to kompleksowy proces,…

Organizacja pogrzebu – jakie są dostępne lokalizacje ceremonii?

W chwilach żałoby i trudu związanego z utratą bliskiej osoby, organizacja pogrzebu staje się nieuchronnym etapem. Decyzje dotyczące ceremonii pogrzebowej…

Zrzyny – gdzie znajdują zastosowania?

Zrzyny to odpady powstające w procesach produkcyjnych, zwłaszcza w przemyśle drzewnym, metalurgicznym i tekstylnym. Są one często postrzegane jako bezużyteczne…