Rzeczywistość wychowawczo-resocjalizacyjna i społeczna wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego

Chyba żaden rodzic nie chce z własnej woli oddawać dziecka do ośrodka wychowawczego. Jednak w pewnych sytuacjach sąd dla nieletnich może orzec o konieczności umieszczenia dziecka w MOW. Jego życie w takim miejscu znacząco odbiega od codzienności, jaka dotychczas istniała wokół niego. Umieszczenie nastolatka w MOW może poskutkować pozytywną zmianą w sposobie myślenia i wyjściem na prostą. A jak wygląda codzienność w takim miejscu?

Dla kogo przygotowane są MOW-y?

Gdy sąd przychyli się do wniosku o umieszczenie nastolatka w MOW zostaje ono umieszczone w takim ośrodku w trybie ustalonym w czasie postępowania. MOW-y podzielone są na placówki dla dziewcząt oraz chłopców. Mogą być też profilowane pod kątem uzależnień, zaburzeń intelektualnych czy innych problemów. Celną uwagę w kontekście dzieci umieszczanych w MOW przekazał przedstawiciel Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa: „W przypadku nastolatków przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zawsze kluczowym powodem przyjęcia jest ryzyko niedostosowania do życia społecznego lub stwierdzenie niedostosowania społecznego”. Objawami takiego zachowania są zwykle spożywanie alkoholu, wagarowanie, bijatyki, zażywanie narkotyków i popełnianie innych czynów karalnych.

Co dzieje się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym?

Odizolowanie od świata zewnętrznego służy odcięciu młodzieży od dotychczasowego towarzystwa. Ma to kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii, jaka podejmuje się w takich placówkach. Wychowawcy w nich zatrudnieni są przeszkoleni w udzielaniu wsparcia trudnej młodzieży i uczą ją stosowania w swoim życiu zasad obowiązujących w społeczeństwie. Pedagogika resocjalizacyjna bazuje na nauce szkolnej odpowiedniej dla wieku młodzieży oraz zajęciach dodatkowych.

Aby przystosować nastolatków do ponownego życia w otwartym społeczeństwie, prowadzone są zajęcia resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne, rekreacyjne oraz oświatowe. Młodzież w takich placówkach uczy się też najważniejszych czynności związanych z rozwojem osobistym oraz troską o samego siebie i innych. Wszystko po to, by po zakończonym okresie resocjalizacji wychowankowie MOW mogli być przygotowani do normalnego życia społecznego.

Dodaj komentarz

zobacz również

Dlaczego projektowanie zieleni to skomplikowany proces?

Projektowanie zieleni, często postrzegane jako prosta działalność, kryje w sobie znacznie więcej złożoności niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut…

Czym kierować się podczas wyboru firmy zajmującej się projektowaniem zieleni?

Wybór firmy specjalizującej się w projektowaniu zieleni to ważna decyzja, która może mieć znaczący wpływ na estetykę oraz funkcjonalność przestrzeni…

Jakie są zalety korzystania z komory normobarycznej?

Współczesne metody regeneracji i terapii zdobywają coraz większe uznanie wśród specjalistów i osób dbających o swoje zdrowie. Jedną z coraz…

Dlaczego wynajem koparki jest korzystny?

Współczesna budowa i prace ziemne nie mogą obejść się bez ciężkiego sprzętu, takiego jak koparki. Zastosowanie takiego sprzętu znacząco przyspiesza…