Wytyczanie działek – jak wybrać odpowiednią firmę?

Inwestor przymierzający się do zakupu działki powinien sprawdzić dokładny przebieg jej granic. W ten sposób można prawidłowo posadowić budynek z zachowaniem minimalnych odległości, a także wytyczyć przebieg ogrodzenia nieruchomości. Chociaż przebieg granic działki jest zapisany w danych ewidencyjnych, to niestety czasami konieczne jest ponowne wyznaczenie granic działki.

Co to jest wytyczanie granic działki?

Ogólnodostępne dane na temat działek ewidencyjnych są dostępne na stronie internetowej Geoportal. Można tu odnaleźć każdą działkę w naszym kraju i sprawdzić przebieg jej granic. Niestety, granice wytyczone na mapie nie zawsze znajdują odzwierciedlenie ze stanem faktycznym. Obszar nieruchomości powinny wyznaczać znaki graniczne umiejscowione w załamaniach linii granic oraz na odcinkach prostych w odległości nie większej niż 200 metrów. Zazwyczaj są to betonowe słupki lub kamienie. W takich sytuacjach potrzebne będzie ponowne wyznaczenie granic działki. Wykwalifikowany geodeta po wykonaniu pomiarów ponownie wyznaczy punkty graniczne, które będą wskazywać dokładny obszar nieruchomości.

Procedura wytyczania granic

Istnieje kilka sytuacji, w których potrzebne jest wyznaczenie granic działki. Z usług geodety trzeba skorzystać, gdy brakuje punktów granicznych wyznaczających obszar działki, masz podejrzenia, że znaki graniczne uległy przesunięciu, przypuszczasz, że ogrodzenie sąsiada zachodzi na teren Twojej działki, chcesz się upewnić, że wytyczony przebieg granic jest prawidłowy lub dokonujesz podziału działki, co wymaga wytyczenia granic dla nowych parceli.

Kto zajmuje się wytyczaniem granic działki?

Wyznaczenie granic działki to zadanie, za które odpowiada wykwalifikowany geodeta dysponujący odpowiednimi uprawnieniami. Przy wytyczaniu granic geodeta będzie posiłkować się danymi zgromadzonymi w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Początkowo postara się odnaleźć dawne punkty graniczne, a w przypadku ich braku wykona odpowiednie pomiary i wyznaczy linie i znaki graniczne zgodnie z danymi ewidencyjnymi.

Geodeta i jego zadania

Wyznaczanie granic działki nie wymaga postępowania administracyjnego. Taka procedura może być zrealizowana na prośbę właściciela działki lub osoby przymierzającej się do zakupu nieruchomości.

Uprawnienia geodety

Wyznaczanie granic działki to zadanie, za które odpowiada wykwalifikowany geodeta dysponujący odpowiednimi uprawnieniami. Przy wytyczaniu granic geodeta będzie posiłkować się danymi zgromadzonymi w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wykonywanie pomiarów nieruchomości i działek

Wyznaczanie granic działki polega na odszukaniu lub na ponownym wytyczeniu linii i punktów granicznych, które będą wyznaczać dokładny obszar nieruchomości. W ten sposób zyskujesz pewność, co do tego, jak duży jest obszar Twojej parceli, na którym możesz podejmować określone czynności oraz prace budowlane. Warto mieć na uwadze, że nawet nieświadome naruszenie granic może nieść ze sobą w przyszłości bardzo poważne konsekwencje.

Metody pomiarów geodezyjnych

Geodeta będzie posiłkował się wieloma dokumentami: księgami wieczystymi, wypisami z aktów notarialnych, decyzjami administracyjnymi, protokołami granicznym i dostępnymi mapami. Pod uwagę wzięte będą także znaki i ślady graniczne lub punkty osnowy granicznej.

Sprzęt wykorzystywany do pomiarów

Wyznaczanie granic działki wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, takiego jak tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS lub stacje zintegrowane. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii pomiary mogą być przeprowadzane dokładnie i wydajnie, zapewniając precyzyjne określenie przebiegu granic nieruchomości.

Wybór firmy do wytyczania działek

Wytyczanie działek to wydatek rzędu ok. 1500 zł dla dwóch pierwszych punktów załamania granicy. Każdy kolejny punkt kosztuje od 150 do 200 zł. Pełna procedura wyznaczenia granic działki zajmuje od 2 do 4 tygodni. Geodeta będzie potrzebował czasu na wykonywanie pomiarów nieruchomości i działek, zweryfikowanie danych w Państwowym Zasobie Geodezji i Kartografii, a także sporządzenie protokołu granicznego.

Kryteria wyboru firmy geodezyjnej

Przy wyborze firmy świadczącej usługi w zakresie wykonywania map geodezyjnych, pomiarów nieruchomości i działek, wznowienia granic działek oraz wytyczania działek, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kryteriów. Przede wszystkim ważne są uprawnienia i doświadczenie geodetów zatrudnionych w danej firmie, a także znajomość lokalnego rynku i dostęp do aktualnych danych z Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii. Ponadto, warto sprawdzić referencje poprzednich klientów i ocenić komunikację oraz terminowość realizacji zleceń.

Porównywanie ofert firm geodezyjnych

Znacznie dłużej trwa natomiast procedura rozgraniczenia działki, która może ciągnąć się nawet przez kilka miesięcy. Ponadto, w przypadku braku ugody potrzebna będzie ścieżka sądowa, co oczywiście znacznie wywinduje koszty całej procedury. Dlatego też przed wyborem firmy geodezyjnej warto dokładnie porównać oferty, uwzględniając nie tylko cenę, ale także zakres usług, czas realizacji oraz opinie na temat jakości świadczonych usług.

Firma geodezyjna Zakres usług Czas realizacji Cena Opinie klientów
Geodezja Polska wykonywanie map geodezyjnych, pomiary nieruchomości i działek, wznowienie granic działek, wytyczanie działek 2-4 tygodnie 1500 zł + 150-200 zł/punkt Solidna firma, terminowa realizacja, doświadczeni geodeci
Geo-Ekspert wykonywanie map geodezyjnych, pomiary nieruchomości i działek, wznowienie granic działek, wytyczanie działek 3-5 tygodni 1800 zł + 180 zł/punkt Kompleksowa obsługa, dobre referencje, ale dłuższy czas realizacji
Geodeska wykonywanie map geodezyjnych, pomiary nieruchomości i działek, wznowienie granic działek, wytyczanie działek 2-3 tygodnie 1400 zł + 160 zł/punkt Ceny niższe niż konkurencja, ale mniej doświadczeni geodeci

Rozgraniczenie granic działki

Pokrewną, ale nieco inną procedurą jest natomiast rozgraniczenie granic działki. Ta procedura znajduje zastosowanie w sytuacji sporów sąsiedzkich lub w sytuacji, gdy wcześniej nie zostały wytyczone i utrwalone granice działki. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu stosownych dokumentów.

Sytuacje wymagające rozgraniczenia

Właściciel działki składa wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla lokalizacji działki. Decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – to jedna z tych osób wyznaczy geodetę upoważnionego do rozgraniczenia działki. Jeśli na podstawie dostępnej dokumentacji nie da się rozgraniczyć granic działki, wówczas granice zostaną ustalone na podstawie oświadczeń obu stron lub jednej z nich, gdy druga nie będzie kwestionować przebiegu proponowanej granicy.

Procedura rozgraniczenia działki

W przypadku wykonywania pomiarów nieruchomości i działek lub wznowienia granic działek, geodeta będzie wykorzystywać dane zgromadzone w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a także odnajdywać istniejące znaki graniczne wyznaczające wytyczanie działek. Następnie utrwali na gruncie punkty graniczne i sporządzi dokumentację potwierdzającą przebieg granic nieruchomości.

Kluczowe znaczenie wytyczania działek. Uniknij sporów i zapewnij precyzję

Wytyczanie działek jest kluczowe, aby uniknąć sporów z sąsiadami i mieć pewność co do obszaru swojej nieruchomości. Procedura ta jest przeprowadzana przez wykwalifikowanego geodetę, który wykorzystuje dostępne dokumenty i dane, a także przeprowadza pomiary w terenie. Wytyczenie granic to proces, który zajmuje od 2 do 4 tygodni i kosztuje około 1500 zł plus dodatkowo opłata za każdy kolejny punkt graniczny.

W przypadku sporów sąsiedzkich możliwe jest również rozgraniczenie działki, co może okazać się znacznie bardziej czasochłonne i kosztowne. Wybór odpowiedniej firmy geodezyjnej jest zatem kluczowy, aby inwestycja przebiegła sprawnie i zakończyła się pozytywnym rezultatem.

Dokładne określenie granic działki nie tylko pozwoli uniknąć nieporozumień z sąsiadami, ale również umożliwi prawidłowe posadowienie budynku oraz wytyczenie przebiegu ogrodzenia nieruchomości. Dzięki temu będziesz mieć pewność, co do obszaru, na którym możesz podejmować określone działania.

Dodaj komentarz

zobacz również

Rewitalizacja kamienic – jakie są korzyści dla mieszkańców?

Rewitalizacja kamienic to proces polegający na odnowie i modernizacji starych budynków mieszkalnych, który przynosi szereg korzyści zarówno dla samych mieszkańców,…

Czy aqua aerobik jest odpowiedni dla osób w każdym wieku?

Aqua aerobik, czyli forma ćwiczeń wykonywanych w wodzie, zyskuje coraz większą popularność wśród różnych grup wiekowych. Cieszy się uznaniem zarówno…

Uchwyty do mebli – co warto wiedzieć?

Uchwyty do mebli, choć często niedoceniane, pełnią kluczową rolę w aranżacji wnętrz. To one potrafią nadać meblom charakteru, podkreślić ich…

Jak działa dwutlenek chloru do basenu?

Chcesz mieć zawsze czystą i bezpieczną wodę w basenie? Zrozumienie mechanizmu działania dwutlenku chloru jest kluczowe. Gdy dodajesz tę substancję…