Darowizna nieruchomości – jak to wygląda?

Darowizna, czyli bezpłatne przekazanie nieruchomości. Umowa darowizny nieodpłatnie wzbogaca obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, stworzonego przez notariusza, który zgłosi oświadczenie do Urzędu Skarbowego przynależącego do danego miejsca zamieszkania darczyńcy.

Co powinno być zawarte w umowie darowizny?

 • imię, nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • stan cywilny,
 • PESEL,
 • numer i serię dowodu osobistego,
 • miejsce urodzenia i adres stron umowy, czyli darczyńcy i obdarowanego, jeśli obiekt darowizny należy do kilku osób, dane każdej z tych osób muszą się znaleźć w umowie,
 • przedmiot umowy,
 • zobowiązanie darczyńcy do darowania przedmiotu darowizny i oświadczenie obdarowanego,
 • że darowiznę przyjmuje;
 • miejsce podpisania umowy darowizny;
 • datę sporządzenia umowy.

Dodatkowe dokumenty, które należy przedstawić notariuszowi niezbędne do sporządzenia umowy:

 • odpis z księgi wieczystej lub numer właściwej księgi;
 • podstawa nabycia nieruchomości
 • zaświadczenie o zapłacie podatku od spadku lub darowizn – w przypadku zwolnienia od podatku również będzie potrzebne odpowiednie dokumenty
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie do lokalu
 • dokument tożsamości

Po zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest jako dowód dla sądu – gdyby doszło do nieporozumienia. Spisane słowa na papierze mają wartość prawną i w razie potrzeby można na jej podstawie wskazać nieprawidłowe zachowanie niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami którejś ze stron. Tak więc, zgadza się w tym przypadku klasyczne powiedzenie, że umowę zawiera się na złe czasy. Umowa nie powinna zostawiać miejsca na interpretację – powinna być zrozumiała dla obu stron, krótka, spójna.

Podatek od darowizny nieruchomości

Podatek od darowizny pobierany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. O wysokości podatku decyduje fakt do jakiej grupy podatkowej zaliczany jest nabywca oraz od wartości samej darowizny.

Od 1 stycznie 2007 r. zostały wprowadzone pewne udogodnienia dla rodzin. Z podatku zostali zwolnieni: małżonek, zstępni (czyli osoby spokrewnione po linii prostej, pochodzące od wspólnego przodka – dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (czyli osoby po linii prostej, ale starsze: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym/macocha. Wartość darowizny nie ma tutaj znaczenia.

Na zgłoszenie informacji o darowiźnie osobie zwolnionej z podatku od darowizny mamy 6 miesięcy od momentu podpisania aktu notarialnego. Należy zgłosić taką informację do urzędu skarbowego. Jeśli umowa została spisana u notariusza, to w jego ingerencji leży zgłoszenie takiego stanu rzeczy.

Jeśli chcemy sprzedać darowiznę przed upływem pięciu lat od momentu obdarowania, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego – 19% od zarobku. Możemy jednak uniknąć płacenia takiej sumy, jeżeli przed upływem dwóch lat od momentu sprzedania wykorzystamy pieniądze zyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Po więcej informacji zapraszamy na https://kupujemym.pl/

Dodaj komentarz

zobacz również

Jakie rozwiązania wykorzystuje się w projektach luksusowych willi?

W dzisiejszych czasach projektowanie luksusowych willi staje się nie tylko wyrazem bogactwa, ale także manifestem nowoczesności i funkcjonalności. Architekci oraz…

Jak przeprowadzane są remonty dachów?

Remont dachu to kluczowy element konserwacji każdego budynku, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom. Jest to kompleksowy proces,…

Organizacja pogrzebu – jakie są dostępne lokalizacje ceremonii?

W chwilach żałoby i trudu związanego z utratą bliskiej osoby, organizacja pogrzebu staje się nieuchronnym etapem. Decyzje dotyczące ceremonii pogrzebowej…

Zrzyny – gdzie znajdują zastosowania?

Zrzyny to odpady powstające w procesach produkcyjnych, zwłaszcza w przemyśle drzewnym, metalurgicznym i tekstylnym. Są one często postrzegane jako bezużyteczne…