Darowizna nieruchomości – jak to wygląda?

Darowizna, czyli bezpłatne przekazanie nieruchomości. Umowa darowizny nieodpłatnie wzbogaca obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, stworzonego przez notariusza, który zgłosi oświadczenie do Urzędu Skarbowego przynależącego do danego miejsca zamieszkania darczyńcy.

Co powinno być zawarte w umowie darowizny?

 • imię, nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • stan cywilny,
 • PESEL,
 • numer i serię dowodu osobistego,
 • miejsce urodzenia i adres stron umowy, czyli darczyńcy i obdarowanego, jeśli obiekt darowizny należy do kilku osób, dane każdej z tych osób muszą się znaleźć w umowie,
 • przedmiot umowy,
 • zobowiązanie darczyńcy do darowania przedmiotu darowizny i oświadczenie obdarowanego,
 • że darowiznę przyjmuje;
 • miejsce podpisania umowy darowizny;
 • datę sporządzenia umowy.

Dodatkowe dokumenty, które należy przedstawić notariuszowi niezbędne do sporządzenia umowy:

 • odpis z księgi wieczystej lub numer właściwej księgi;
 • podstawa nabycia nieruchomości
 • zaświadczenie o zapłacie podatku od spadku lub darowizn – w przypadku zwolnienia od podatku również będzie potrzebne odpowiednie dokumenty
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie do lokalu
 • dokument tożsamości

Po zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest jako dowód dla sądu – gdyby doszło do nieporozumienia. Spisane słowa na papierze mają wartość prawną i w razie potrzeby można na jej podstawie wskazać nieprawidłowe zachowanie niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami którejś ze stron. Tak więc, zgadza się w tym przypadku klasyczne powiedzenie, że umowę zawiera się na złe czasy. Umowa nie powinna zostawiać miejsca na interpretację – powinna być zrozumiała dla obu stron, krótka, spójna.

Podatek od darowizny nieruchomości

Podatek od darowizny pobierany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. O wysokości podatku decyduje fakt do jakiej grupy podatkowej zaliczany jest nabywca oraz od wartości samej darowizny.

Od 1 stycznie 2007 r. zostały wprowadzone pewne udogodnienia dla rodzin. Z podatku zostali zwolnieni: małżonek, zstępni (czyli osoby spokrewnione po linii prostej, pochodzące od wspólnego przodka – dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (czyli osoby po linii prostej, ale starsze: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym/macocha. Wartość darowizny nie ma tutaj znaczenia.

Na zgłoszenie informacji o darowiźnie osobie zwolnionej z podatku od darowizny mamy 6 miesięcy od momentu podpisania aktu notarialnego. Należy zgłosić taką informację do urzędu skarbowego. Jeśli umowa została spisana u notariusza, to w jego ingerencji leży zgłoszenie takiego stanu rzeczy.

Jeśli chcemy sprzedać darowiznę przed upływem pięciu lat od momentu obdarowania, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego – 19% od zarobku. Możemy jednak uniknąć płacenia takiej sumy, jeżeli przed upływem dwóch lat od momentu sprzedania wykorzystamy pieniądze zyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Po więcej informacji zapraszamy na https://kupujemym.pl/

Dodaj komentarz

zobacz również

Na jakie okazje sprawdzi się reklamowe oklejanie łódki?

We współczesnym świecie, gdzie reklama jest kluczowym elementem prowadzenia biznesu, przedsiębiorcy szukają coraz bardziej kreatywnych sposobów dotarcia do swojej grupy…

Leki dla pszczół – jak się je podaje?

Pszczoły odgrywają niezastąpioną rolę w zapylaniu roślin i zachowaniu równowagi ekosystemów. Jednakże, w obliczu coraz większych zagrożeń, takich jak choroby,…

Osuszanie budynków – czym kierować się wybierając firmę?

Wilgoć w budynkach to problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak rozwój pleśni, uszkodzenia strukturalne i obniżenie jakości…

Czy suknia weselna dla mamy panny młodej powinna wyróżniać się na tle innych kreacji?

Ślub to wyjątkowe wydarzenie, które jednoczy nie tylko dwoje ludzi, ale również ich rodziny. W tym dniu wszystkie oczy zwrócone…