Co trzeba zrobić, by założyć hurtownię alkoholi?

Mogłoby się wydawać, że hurtownia alkoholi to firma taka sama, jak każda inna. A jednak – nie zupełnie. Chcąc uruchomić hurtownię z piwem, winem, czy whisky, trzeba spełnić więcej formalności i ponieść wyższe koszty niż w przypadku hurtowni z innym asortymentem.

Sprzedaż alkoholu w Polsce jest obwarowana dość surowymi przepisami. Osoba nieobeznana w temacie mogłaby przypuszczać, że rozpoczęcie hurtowej sprzedaży piwa, wina lub napojów spirytusowych będzie wymagało spełnienia podobnych formalności jak uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla sklepu spożywczego. Jednak – pomimo pewnych podobieństw – różnice są znaczące.

Przede wszystkim o zezwolenia na sprzedaż poszczególnych grup alkoholi trzeba ubiegać się w różnych instytucjach, a po drugie – różne są także opłaty.

– Uzyskanie stosownych zezwoleń wymaga staranności podczas wypełniania dokumentów oraz sporej dawki cierpliwości – mówi Remigiusz Zdrojkowski z firmy XBS PRO-LOG, wyspecjalizowanej w logistyce towarów akcyzowych. – Na początek przedsiębiorca powinien określić jakie alkohole chce oferować w swojej hurtowni. Innych zezwoleń wymaga sprzedaż napojów do 18% zawartości alkoholu, innego sprzedaż tych powyżej 18%, czyli np. wódki, whisky, koniaku czy gin’u.

W przypadku, gdy hurtownia chce mieć kompletny asortyment, czyli oferować piwo, wino oraz mocniejsze trunki, przedsiębiorca będzie musiał wystąpić aż z trzema wnioskami do dwóch instytucji.

Zezwolenie z urzędu marszałkowskiego

Gdy przedsiębiorca prowadzi sklep spożywczy i chce w nim sprzedawać alkohol, wniosek o zezwolenie składa w urzędzie gminy. Jeśli jednak mowa jest o hurtowni, wówczas odpowiednim organem będzie urząd marszałkowski.

Dobra wiadomość jest taka, że choć w takim przypadku koszty będą wyższe, to jednak samo zezwolenie często można uzyskać łatwiej. W odniesieniu do hurtowni nie mają bowiem zastosowania lokalne regulacje dotyczące lokalizacji firmy np. w określonej odległości od szkoły czy kościoła, ani limity dotyczące dopuszczalnej liczby lokali sprzedających alkohol na terenie danej gminy.

Podobnie jednak jak przy sprzedaży detalicznej, w tym przypadku również należy oddzielnie wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na sprzedaż piwa i napojów o zawartości alkoholu do 4,5%, a oddzielnie na sprzedaż trunków do 18%.

Dwa zezwolenia oznaczają dwie opłaty. Jeśli przedsiębiorca składa wniosek po raz pierwszy, a także wtedy, gdy wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 miliona złotych, uzyskanie zezwolenia wymaga wniesienia opłaty w wysokości 4.000 zł. W przypadku, gdy przedsiębiorca stara się o dwa zezwolenia – zapłaci 8.000 zł.

W przypadku, gdy wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 milion złotych, zapłacić należy kwotę stanowiącą 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. Wartość sprzedaży hurtowej trzeba obliczyć oddzielnie dla każdego zezwolenia.

Jeśli hurtownia będzie miała oddział, wówczas za sprzedaż alkoholu w dodatkowym miejscu powinna zapłacić dodatkowe 50% stawki wynikającej z danego zezwolenia.

– Nie ma konkretnego terminu na złożenie wniosku. Wnioskować o zezwolenie można w dowolnym momencie, ale przed rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych – mówi przedstawiciel firmy XBS PRO-LOG. – Trzeba przy tym pamiętać, że w każdym przypadku opłaty należy wnosić z góry, czyli jeszcze przed złożeniem wniosku – podkreśla ekspert.

Sam wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, ale także listownie lub elektronicznie (przez platformę ePUAP). Na rozpatrzenie wniosku urząd ma miesiąc, jednak w wyjątkowych przypadkach okres ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na dwa lata.

Decyzja jednak nie zawsze jest pozytywna. Jeśli wniosek okaże się niepoprawny pod względem merytorycznym, urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia. Na szczęście przy drobnych błędach formalnych urząd daje 7 dni na uzupełnienie braków. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie uzupełni wniosku, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

W sytuacji, gdy po otrzymaniu zezwolenia zmienią się dane dotyczące przedsiębiorcy, trzeba je zgłosić w ciągu 14 dni od ich wystąpienia. Dokonanie zmian również wymaga wniesienia opłaty z góry – w tym przypadku będzie to 200 zł.

Zezwolenie z ministerstwa

Uzyskanie zezwoleń z urzędu marszałkowskiego nie pozwala na hurtowy obrót trunkami, w których wartość alkoholu przekracza 18%. Jeśli hurtownia chce mieć pełną ofertę lub koncentruje się wyłącznie na najmocniejszych napojach, potrzebuje jeszcze trzeciego zezwolenia, tym razem z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W tym przypadku koszty będą jeszcze wyższe. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 22.500 zł za każde 250 tys. litrów 100% alkoholu.

Warto wiedzieć, że zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem potrzebują także producenci napojów alkoholowych. Bez zezwolenia nie mogą oni sprzedawać swoich produktów innym przedsiębiorcom. Firmy ubiegające się o zezwolenia dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, wnoszą opłatę stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

Poza tym zasady są analogiczne jak przy słabszych alkoholach. Jeśli dane zawarte w zezwoleniu ulegną zmianie, w ciągu 14 dni trzeba powiadomić o tym Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Wniosek o zmianę danych podlega opłacie w wysokości 200 zł. Planując sprzedaż towaru w dodatkowej lokalizacji, przedsiębiorca musi zapłacić dodatkowo 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.

Minister wyda zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu w kraju, jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym. Ten typ zezwolenia jest wydawany maksymalnie na rok.

Jeśli wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, minister wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma 14 dni na odwołanie się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wyprzedaż zapasów po wygaśnięciu zezwolenia

Obecnie, gdy pandemia i wynikające z niej kolejne „lockdowny” mocno wpływają na sytuację wielu firm, warto wspomnieć także o tym, co zrobić z pozostałym alkoholem w przypadku, gdy zezwolenia wygasną, a przedsiębiorca nie zdecyduje się na ich przedłużenie. Prawo przewidziało furtkę ułatwiającą wygaszenie takiej działalności. Ułatwieniem tym jest „Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych”, a właściwie dwa odrębne zezwolenia – dotyczące alkoholi do 18% oraz powyżej 18%.

W przypadku zezwolenia na wyprzedaż trunków do 18%, odpowiedni wniosek należy złożyć do urzędu marszałkowskiego. Do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie wpłaty na kwotę 1000 zł. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu miesiąca (maksymalnie dwóch), a uzyskane zezwolenie będzie obowiązywało maksymalnie 6 miesięcy. Jeśli w czasie obowiązywania zezwolenia firma zostanie zlikwidowana, zezwolenie automatycznie wygaśnie. Nie ma więc możliwości legalnej wyprzedaży alkoholu po zakończeniu działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast zezwolenie ma dotyczyć napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%, wówczas wniosek należy złożyć do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W tym przypadku opłata jest naliczana tak, jak przy uzyskiwaniu zezwolenia. Jej wysokość należy obliczyć w zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 22.500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu. Takie zezwolenie również obowiązuje do 6 miesięcy.

Mimo wszystko – opłaca się

Hurtowy handel alkoholem nie jest z pewnością najtańszym, ani najmniej skomplikowanym rodzajem działalności gospodarczej, ale jak pokazują badania konsumpcji i sprzedaży trunków, zazwyczaj jest to biznes opłacalny. Nawet w czasie pandemii sprzedaż alkoholu w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić.

Warto przy tym pamiętać, że za hurtową sprzedaż alkoholu bez zezwolenia grozi grzywna od 10.000 zł do 500.000 zł. Prawo traktuje nielegalną sprzedaż alkoholu jako przestępstwo.

Dodaj komentarz

zobacz również

Podstawy pozycjonowania stron, które każdy właściciel strony powinien znać

Obecność w internecie jest niezbędna dla każdego przedsiębiorstwa. Jednak samo posiadanie strony internetowej to dopiero początek. Aby osiągnąć sukces, kluczowe…

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy przy prowadzeniu karty podatkowej?

W dobie dynamicznie zmieniających się przepisów podatkowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej staje się coraz większym wyzwaniem. Jednym z aspektów, który…

Imprezy integracyjne dla firm – dlaczego warto je organizować?

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, gdzie konkurencja staje się coraz bardziej zacięta, budowanie solidnej i zgranej kadry pracowniczej…

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

W dobie złożonej i dynamicznie zmieniającej się przepisów podatkowych, rola doradcy podatkowego staje się niezwykle istotna dla przedsiębiorców oraz osób…