Do czego służy panel legalizowany w zbiorniku AdBlue?

Dystrybucja i sprzedaż detaliczna AdBlue powinna odbywać się zgodnie z prawem. W artykule wyjaśniamy, jakie akty prawne zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące zasad wydawania i sprzedaży tej cieczy. Dowiesz się, jaki związek z wytycznymi ma panel legalizowany instalowany w niektórych zbiornikach na AdBlue. Do czego służy to urządzenie i czy jest niezbędne?

Dystrybutory cieczy sprzedawanych na stacjach benzynowych są wyposażone w układ wydawczy oraz systemy pomiaru AdBlue i kontroli dostaw. Aby stworzyć spójny system kontroli metrologicznej na całym obszarze UE 31 marca 2004 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowiła dyrektywę o przyrządach pomiarowych MID. Polska wdrożyła wymagania, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. Od tego czasu w dokumencie wprowadzono kilka zmian, jednak zasadnicze kwestie pozostały niezmienne. Zgodnie z wymienionymi dokumentami urządzenia, takie jak zbiorniki na AdBlue do zastosowań komercyjnych, muszą być wyposażone w przyrządy pomiarowe, które przeszły ocenę zgodności. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest legalizacja.

Panel legalizowany: pomiary cieczy zgodne z MID

Panel legalizowany to system dystrybucyjny zainstalowany w zbiorniku, który spełnia warunki dyrektywy MID 80/181/EWG. Dystrybutor zbiorników MiM ze Szczecina wyjaśnia nam, że: Zbiornik z panelem z legalizacją może być wykorzystywany w punktach sprzedaży detalicznej przez dwa lata od jej wydania. Po upływie 2 lat niezbędna jest ponowna legalizacja urządzeń pomiarowych. Legalizacja potwierdza, że urządzenie działa z odpowiednią dokładnością w zakresie dopuszczalnych błędów granicznych wskazań liczników i instalacji pomiarowych. Przykładem zbiorników z panelem legalizowanym są produkty Kingspan BlueMaster PRO® Titan Access Commercial. Panel legalizowany służy do dystrybucji i monitorowania ilości wydawanego AdBlue. Legalizacja daje pewność, że maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru wynosi co najwyżej 0,5%. W przypadku poboru 50 l płynu ze zbiornika z takim panelem różnica między wskazaniem licznika o realną ilością AdBlue może zatem wynosić do 0,25 l.

Dodaj komentarz

zobacz również

Jak przebiega proces naprawy pojazdu HDS w specjalistycznym serwisie?

Naprawa pojazdów wyposażonych w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) wymaga specjalistycznego podejścia i wiedzy technicznej. Proces ten różni się od standardowej…

Dlaczego warto zwracać uwagę na cenę ubezpieczenia OC?

Współczesny rynek ubezpieczeń oferuje szeroką gamę polis OC, które są niezbędne dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Wybór odpowiedniej oferty może…

Jakie usługi oferowane są przy użyciu podnośników i HDSów?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym i budowlanym, usługi związane z podnośnikami i dźwigami (HDS) odgrywają kluczową rolę w efektywnym wykonywaniu…

W jakich elementach pojazdu stosuje się smar?

Smarowanie jest niezbędnym procesem w utrzymaniu i konserwacji pojazdów, odgrywającym kluczową rolę w zapewnianiu ich prawidłowego działania i długowieczności. Smar,…