Do czego służy panel legalizowany w zbiorniku AdBlue?

Dystrybucja i sprzedaż detaliczna AdBlue powinna odbywać się zgodnie z prawem. W artykule wyjaśniamy, jakie akty prawne zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące zasad wydawania i sprzedaży tej cieczy. Dowiesz się, jaki związek z wytycznymi ma panel legalizowany instalowany w niektórych zbiornikach na AdBlue. Do czego służy to urządzenie i czy jest niezbędne?

Dystrybutory cieczy sprzedawanych na stacjach benzynowych są wyposażone w układ wydawczy oraz systemy pomiaru AdBlue i kontroli dostaw. Aby stworzyć spójny system kontroli metrologicznej na całym obszarze UE 31 marca 2004 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowiła dyrektywę o przyrządach pomiarowych MID. Polska wdrożyła wymagania, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. Od tego czasu w dokumencie wprowadzono kilka zmian, jednak zasadnicze kwestie pozostały niezmienne. Zgodnie z wymienionymi dokumentami urządzenia, takie jak zbiorniki na AdBlue do zastosowań komercyjnych, muszą być wyposażone w przyrządy pomiarowe, które przeszły ocenę zgodności. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest legalizacja.

Panel legalizowany: pomiary cieczy zgodne z MID

Panel legalizowany to system dystrybucyjny zainstalowany w zbiorniku, który spełnia warunki dyrektywy MID 80/181/EWG. Dystrybutor zbiorników MiM ze Szczecina wyjaśnia nam, że: Zbiornik z panelem z legalizacją może być wykorzystywany w punktach sprzedaży detalicznej przez dwa lata od jej wydania. Po upływie 2 lat niezbędna jest ponowna legalizacja urządzeń pomiarowych. Legalizacja potwierdza, że urządzenie działa z odpowiednią dokładnością w zakresie dopuszczalnych błędów granicznych wskazań liczników i instalacji pomiarowych. Przykładem zbiorników z panelem legalizowanym są produkty Kingspan BlueMaster PRO® Titan Access Commercial. Panel legalizowany służy do dystrybucji i monitorowania ilości wydawanego AdBlue. Legalizacja daje pewność, że maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru wynosi co najwyżej 0,5%. W przypadku poboru 50 l płynu ze zbiornika z takim panelem różnica między wskazaniem licznika o realną ilością AdBlue może zatem wynosić do 0,25 l.

Dodaj komentarz

zobacz również

W jakich elementach pojazdu stosuje się smar?

Smarowanie jest niezbędnym procesem w utrzymaniu i konserwacji pojazdów, odgrywającym kluczową rolę w zapewnianiu ich prawidłowego działania i długowieczności. Smar,…

Jakie są zalety korzystania z oferty skupu felg?

Felgi samochodowe stanowią istotny element pojazdu, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Niemniej jednak, z różnych powodów, kierowcy mogą…

Przewozy wielkogabarytowe – dlaczego warto powierzyć profesjonalistom?

Przewozy wielkogabarytowe są nieodłącznym elementem wielu dziedzin przemysłu i usług. Firmy potrzebujące przetransportować ciężkie, duże lub nietypowe ładunki często stają…

Jak wygląda wymiana oleju w aucie marki Citroen?

Regularna wymiana oleju w aucie to kluczowy element dbania o jego sprawność i trwałość. Dlatego warto poznać proces wymiany oleju,…