Dopuszczalny limit alkoholu dla kierowców

Dopuszczalny limit alkoholu w wydychanym powietrzu dla kierowców wynosi 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu, co odpowiada 0,2 promila we krwi. Przekroczenie tego limitu stanowi przestępstwo bądź wykroczenie – w zależności od stężenia, jakie wskaże policyjny alkomat bądź badanie krwi w szpitalu.

Jazda po alkoholu, czyli przy stężeniu 0,5 promila we krwi (lub 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu) stanowi przestępstwo określone w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Za ten czyn Sąd może wymierzyć grzywnę, karę ograniczenia wolności (czyli tzw. „prace społeczne” bądź potrącanie określonej części wynagrodzenia przez pewien czas) albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo za jazdę po pijanemu orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat (jeżeli policjant odebrał Ci prawo jazdy w chwili zatrzymania, a następnie prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, to okres między dniem zatrzymania prawa jazdy a uprawomocnieniem się wyroku sąd zalicza na poczet orzeczonego zakazu). Niezależnie od kary i zakazu prowadzenia pojazdów Sąd orzeka także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych (w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Sąd może rozłożyć tę sumę na raty, podobnie jak grzywnę).

Jazda w stanie po użyciu alkoholu

Jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy przekracza 0,1 mg/l (lub 0,2 promila), lecz nie jest wyższe niż 0,25 mg/l (0,5 promila), to popełnia on wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu, o której mowa we wspomnianym przepisie, grozi kara aresztu albo grzywna w wysokości nie niższej niż 50 złotych. Ponadto za jazdę po alkoholu w przypadku wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat – analogicznie jak w przypadku przestępstwa, Sąd zalicza okres zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów.

Błąd pomiarowy alkomatu

Zdarza się, że alkomat wskazuje wartość dokładnie 0,25 mg/l, bądź nieznacznie wyższą. W tym wypadku warto powołać się przed Sądem na tzw. błąd pomiarowy i zażądać w tym celu odpowiedniej opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń. Policyjne urządzenia mogą bowiem wskazywać wartości o kilka setnych mg/l wyższe bądź niższe niż w rzeczywistości. Pod uwagę bierze się nie tylko możliwy błąd alkomatu, ale i  indywidualne cechy fizyczne kierowcy (m. in. wiek, płeć, masę ciała, ogólny stan zdrowia itp.). Co więcej, na stężenie alkoholu w organizmie wpływają również znacząco zażywane leki i suplementy diety, ilość i objętość spożywanych posiłków czy zmęczenie kierowcy. Zgodnie z art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. W związku z tym przy stężeniu 0,25 mg/l Sąd może zmienić kwalifikację prawną czynu z przestępstwa na wykroczenie – to oczywiście oznacza łagodniejszą karę oraz krótszy zakaz prowadzenia pojazdów.

Podobnie dzieje się w przypadku wykroczenia, kiedy przy badaniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu stężenie wynosi 0,1 mg/l bądź jest nieznacznie wyższe. Jeżeli opinia biegłego wskaże, iż urządzenie mogło „pomylić się” podczas badania, sprawa o jazdę w stanie po użyciu alkoholu może zakończyć się nawet uniewinnieniem.

Dowiedz się więcej o tym co grozi za jazdę po alkoholu na https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/

Dodaj komentarz

zobacz również

W jakich elementach pojazdu stosuje się smar?

Smarowanie jest niezbędnym procesem w utrzymaniu i konserwacji pojazdów, odgrywającym kluczową rolę w zapewnianiu ich prawidłowego działania i długowieczności. Smar,…

Jakie są zalety korzystania z oferty skupu felg?

Felgi samochodowe stanowią istotny element pojazdu, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Niemniej jednak, z różnych powodów, kierowcy mogą…

Przewozy wielkogabarytowe – dlaczego warto powierzyć profesjonalistom?

Przewozy wielkogabarytowe są nieodłącznym elementem wielu dziedzin przemysłu i usług. Firmy potrzebujące przetransportować ciężkie, duże lub nietypowe ładunki często stają…

Jak wygląda wymiana oleju w aucie marki Citroen?

Regularna wymiana oleju w aucie to kluczowy element dbania o jego sprawność i trwałość. Dlatego warto poznać proces wymiany oleju,…