Dopuszczalny limit alkoholu dla kierowców

Dopuszczalny limit alkoholu w wydychanym powietrzu dla kierowców wynosi 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu, co odpowiada 0,2 promila we krwi. Przekroczenie tego limitu stanowi przestępstwo bądź wykroczenie – w zależności od stężenia, jakie wskaże policyjny alkomat bądź badanie krwi w szpitalu.

Jazda po alkoholu, czyli przy stężeniu 0,5 promila we krwi (lub 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu) stanowi przestępstwo określone w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Za ten czyn Sąd może wymierzyć grzywnę, karę ograniczenia wolności (czyli tzw. „prace społeczne” bądź potrącanie określonej części wynagrodzenia przez pewien czas) albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo za jazdę po pijanemu orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat (jeżeli policjant odebrał Ci prawo jazdy w chwili zatrzymania, a następnie prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, to okres między dniem zatrzymania prawa jazdy a uprawomocnieniem się wyroku sąd zalicza na poczet orzeczonego zakazu). Niezależnie od kary i zakazu prowadzenia pojazdów Sąd orzeka także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych (w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Sąd może rozłożyć tę sumę na raty, podobnie jak grzywnę).

Jazda w stanie po użyciu alkoholu

Jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy przekracza 0,1 mg/l (lub 0,2 promila), lecz nie jest wyższe niż 0,25 mg/l (0,5 promila), to popełnia on wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu, o której mowa we wspomnianym przepisie, grozi kara aresztu albo grzywna w wysokości nie niższej niż 50 złotych. Ponadto za jazdę po alkoholu w przypadku wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat – analogicznie jak w przypadku przestępstwa, Sąd zalicza okres zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów.

Błąd pomiarowy alkomatu

Zdarza się, że alkomat wskazuje wartość dokładnie 0,25 mg/l, bądź nieznacznie wyższą. W tym wypadku warto powołać się przed Sądem na tzw. błąd pomiarowy i zażądać w tym celu odpowiedniej opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń. Policyjne urządzenia mogą bowiem wskazywać wartości o kilka setnych mg/l wyższe bądź niższe niż w rzeczywistości. Pod uwagę bierze się nie tylko możliwy błąd alkomatu, ale i  indywidualne cechy fizyczne kierowcy (m. in. wiek, płeć, masę ciała, ogólny stan zdrowia itp.). Co więcej, na stężenie alkoholu w organizmie wpływają również znacząco zażywane leki i suplementy diety, ilość i objętość spożywanych posiłków czy zmęczenie kierowcy. Zgodnie z art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. W związku z tym przy stężeniu 0,25 mg/l Sąd może zmienić kwalifikację prawną czynu z przestępstwa na wykroczenie – to oczywiście oznacza łagodniejszą karę oraz krótszy zakaz prowadzenia pojazdów.

Podobnie dzieje się w przypadku wykroczenia, kiedy przy badaniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu stężenie wynosi 0,1 mg/l bądź jest nieznacznie wyższe. Jeżeli opinia biegłego wskaże, iż urządzenie mogło „pomylić się” podczas badania, sprawa o jazdę w stanie po użyciu alkoholu może zakończyć się nawet uniewinnieniem.

Dowiedz się więcej o tym co grozi za jazdę po alkoholu na https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/

Dodaj komentarz

zobacz również

Jak przebiega proces naprawy pojazdu HDS w specjalistycznym serwisie?

Naprawa pojazdów wyposażonych w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) wymaga specjalistycznego podejścia i wiedzy technicznej. Proces ten różni się od standardowej…

Dlaczego warto zwracać uwagę na cenę ubezpieczenia OC?

Współczesny rynek ubezpieczeń oferuje szeroką gamę polis OC, które są niezbędne dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Wybór odpowiedniej oferty może…

Jakie usługi oferowane są przy użyciu podnośników i HDSów?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym i budowlanym, usługi związane z podnośnikami i dźwigami (HDS) odgrywają kluczową rolę w efektywnym wykonywaniu…

W jakich elementach pojazdu stosuje się smar?

Smarowanie jest niezbędnym procesem w utrzymaniu i konserwacji pojazdów, odgrywającym kluczową rolę w zapewnianiu ich prawidłowego działania i długowieczności. Smar,…