Płynność finansowa przedsiębiorstwa a jego rentowność

Monitorowanie płynności finansowej i wskaźników rentowności jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie trzymał ręki na pulsie, wówczas firma straci płynność finansową, co może skończyć się nawet upadłością przedsiębiorstwa. Dlatego im wcześniej zauważysz problemy finansowe, tym szybciej będziesz mógł podjąć odpowiednie kroki.

Czym jest płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstwa?

Płynność finansowa jest zdolnością firmy do terminowego spłacania bieżących zobowiązań. Mogą one dotyczyć zapłaty należności kontrahentom za produkty i usługi, wypłaty wynagrodzeń pracownikom czy zobowiązań wobec organów podatkowych (US i ZUS). Płynność finansowa to różnica pomiędzy wpływami a wydatkami firmy. Można ją obliczyć, badając bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych firmy. Najczęstszą miarą płynności finansowej jest płynność bieżąca.

Jak tłumaczy ekspert z kancelarii Legal Liability w Łodzi: Rentowność, czyli zyskowność ukazuje efektywność posiadanych kapitałów i gospodarowanie aktywami. Jest to wskaźnik, który pozwala określić, jak dochodowa jest Twoja firma i w jakiej sytuacji finansowej się znajduje.

W ramach rentowności można wyróżnić kilka wskaźników, tj. rentowność sprzedaży, rentowność aktywów i rentowność kapitałów własnych. Warto wiedzieć, że im wyższe będą wartości wskaźników, tym większe zyski będzie osiągać firma. Rentowność warunkuje osiąganie celów finansowych.

Jaka jest relacja między płynnością finansową a rentownością?

Relacja między płynnością finansową a rentownością jest bardzo bliska, a zmiany elementów składowych płynności finansowej i rentowności mają na siebie bezpośredni wpływ. Każda firma powinna dbać o swoje finanse, gdyż nawet krótkotrwała utrata płynności finansowej może doprowadzić do niewypłacalności i upadłości przedsiębiorstwa. Lepiej mieć mniejszy zysk niż brak zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

Zależność wskaźnika płynności finansowej i wskaźnika rentowności jest związana z poziomem sprawności rozrachunków z odbiorcami i dostawcami oraz gospodarowaniem zapasami i zasobami pieniężnymi. Jest ona istotnym czynnikiem wyznaczającym kondycję i wartość firmy. Warto zaznaczyć, że charakter zależności między rentownością a płynnością finansową zależy m.in. od ich poziomu oraz okresu, w jakim jest rozpatrywana.

Dodaj komentarz

zobacz również

Jakie rozwiązania wykorzystuje się w projektach luksusowych willi?

W dzisiejszych czasach projektowanie luksusowych willi staje się nie tylko wyrazem bogactwa, ale także manifestem nowoczesności i funkcjonalności. Architekci oraz…

Jak przeprowadzane są remonty dachów?

Remont dachu to kluczowy element konserwacji każdego budynku, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom. Jest to kompleksowy proces,…

Organizacja pogrzebu – jakie są dostępne lokalizacje ceremonii?

W chwilach żałoby i trudu związanego z utratą bliskiej osoby, organizacja pogrzebu staje się nieuchronnym etapem. Decyzje dotyczące ceremonii pogrzebowej…

Zrzyny – gdzie znajdują zastosowania?

Zrzyny to odpady powstające w procesach produkcyjnych, zwłaszcza w przemyśle drzewnym, metalurgicznym i tekstylnym. Są one często postrzegane jako bezużyteczne…